PHĀEA

PHĀEA

Το ταξίδι της PHĀEA προς την επιχειρηματική αριστεία μέσω του μοντέλου EFQM: Μια βιώσιμη ιστορία επιτυχίας

Τα PHĀEA, κορυφαίος οργανισμός στον κλάδο της φιλοξενίας, έχουν ξεκινήσει ένα αξιοσημείωτο ταξίδι προς την Επιχειρηματική Αριστεία υιοθετώντας το μοντέλο EFQM (European Foundation for Quality Management). Αυτό το ταξίδι αντικατοπτρίζει την ακλόνητη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και μια ολιστική προσέγγιση στην εταιρική ευθύνη. Σε αυτή την ιστορία επιτυχίας, εμβαθύνουμε στα βασικά στοιχεία που ώθησαν τα PHĀEA σε υψηλά αποτελέσματα, εξερευνώντας τα επιτεύγματά τους, τη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη μελλοντική τροχιά.

Τα θεμέλια: Επιτροπή Βιωσιμότητας & Υπεύθυνος Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τα PHĀEA έθεσαν τις βάσεις για την επιτυχία τους με τη δημιουργία μιας ειδικής Επιτροπής Βιωσιμότητας σε επίπεδο διοίκησης. Αυτή η επιτροπή αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε βήμα ευθυγραμμίζεται άψογα με τους πρωταρχικούς επιχειρηματικούς στόχους. Η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της προόδου, τον καθορισμό κατευθύνσεων και την καθοδήγηση της εταιρείας προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Εδραιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους, τα PHĀEA διόρισαν έναν Υπεύθυνο Βιωσιμότητας, υπεύθυνο για την καθημερινή εποπτεία. Αυτό το άτομο συνεργάζεται στενά με τις ομάδες διαχείρισης σε όλα τα καταλύματα, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των λειτουργιών της εταιρείας. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι βιώσιμες πρακτικές δεν είναι απλώς μια έννοια αλλά αναπόσπαστο μέρος του DNA της εταιρείας.

Πιστοποίηση ISO 21401: Απόδειξη δέσμευσης

Τα PHĀEA αποτελούν φάρο στον κλάδο της φιλοξενίας αποκτώντας το ISO 21401, ένα διεθνές πρότυπο για τον βιώσιμο τουρισμό. Αυτή η πιστοποίηση χρησιμεύει ως απτή απόδειξη της αφοσίωσης της εταιρείας σε βιώσιμες πρακτικές. Το ISO 21401 παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιδόσεων βιωσιμότητας, επιτρέποντας στα PHĀEA να  εντοπίζουν τομείς βελτίωσης και να ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη.

Διαφάνεια στην Επικοινωνία: Πρότυπο GRI και Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του ταξιδιού βιωσιμότητας των PHĀEA. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI), δημοσιεύοντας μια εκτενή έκθεση βιωσιμότητας που εμβαθύνει στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση. Με την κοινοποίηση αυτής της ολοκληρωμένης έκθεσης, τα PHĀEA όχι μόνο επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους, αλλά ενισχύουν τα κανάλια επικοινωνίας τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η επιτυχία σε αριθμούς: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η αφοσίωση των PHĀEA στη βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια συμβολική χειρονομία, αλλά υποστηρίζεται από απτά αποτελέσματα. Μέσα από σχολαστικές προσπάθειες και στρατηγικές πρωτοβουλίες, η εταιρεία έχει μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Είτε πρόκειται για κατανάλωση ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων ή χρήση νερού, τα PHĀEA έχουν εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού της αποτυπώματος. Αυτά τα επιτεύγματα όχι μόνο συμβάλλουν σε έναν υγιέστερο πλανήτη, αλλά έχουν θετική απήχηση στους επισκέπτες.

Κοινωνική Ευθύνη: Ενδυνάμωση των Κοινοτήτων

Πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα PHĀEA αναγνωρίζουν το ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις τοπικές κοινωνίες, ξεκινώντας προγράμματα ενδυνάμωσης. Η υποστήριξη των τοπικών σχολείων, η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης ή η προάσπιση της διαφορετικότητας και της ένταξης ήταν πάντα υψίστης σημασίας.

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία είναι το «Phāea Farmers Programme», μια καινοτόμος προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις γεωργικές δραστηριότητες των εργαζομένων καθώς και τοπικών παραγωγών μικρής κλίμακας.

Δεδομένης της φημισμένης γεωργικής κληρονομιάς της Κρήτης, πολλοί από τους εργαζόμενους είναι επίσης εποχιακοί αγρότες. Το «Phāea Farmers Programme» είναι προσαρμοσμένο ακριβώς για αυτά τα άτομα, με στόχο να ενισχύσει τις γεωργικές τους προσπάθειες αξιοποιώντας ένα δίκτυο τοπικών εμπειρογνωμόνων τροφίμων και γεωπόνων. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, οι αγρότες υποβάλλονται σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε βιώσιμες και βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας, προωθώντας υπεύθυνες πρακτικές χρήσης γης.

Το πρόγραμμα αυτό όχι μόνο ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά και βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων που καλλιεργούν. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση των PHĀEA να προσφέρουν στους επισκέπτες υψηλής ποιότητας, φρέσκα, εποχιακά, βιολογικά προϊόντα, που προέρχονται από την τοπική αγορά. Προσφέρει επίσης στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες να γνωρίσουν τον τοπικό πολιτισμό μέσω επισκέψεων στα αγροκτήματα και τους βιολογικούς κήπους.

Πρακτικές διακυβέρνησης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Τα PHĀEA κατανοούν ότι οι ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης είναι θεμελιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Με την τήρηση αυστηρών προτύπων διακυβέρνησης, η εταιρεία όχι μόνο διασφαλίζει τη συμμόρφωση, αλλά και δημιουργεί ένα ανθεκτικό θεμέλιο. Οι διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η ηθική συμπεριφορά και η δέσμευση για ακεραιότητα είναι ενσωματωμένες στην κουλτούρα της εταιρείας, διαφυλάσσοντας τη φήμη της και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Εστίαση στο μέλλον: Μια βιώσιμη πορεία

Η ιστορία επιτυχίας των PHĀEA δεν αφορά μόνο τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Είναι ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Η εταιρεία είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τα επιτεύγματά της, βελτιώνοντας συνεχώς τη στρατηγική βιωσιμότητας. Το μέλλον επιφυλάσσει συναρπαστικές δυνατότητες, με τα PHĀEA να διερευνούν καινοτόμες τεχνολογίες, να συμμετέχουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και να συνεργάζονται με εταίρους της τουριστικής βιομηχανίας για να ωθήσουν τα όρια των βιώσιμων πρακτικών.

Η επιτυχία του ταξιδιού των Phāea προς την Επιχειρηματική Αριστεία μέσω της υιοθέτησης του μοντέλου EFQM αποτελεί απόδειξη της οραματικής ηγεσίας της εταιρείας, των αφοσιωμένων ομάδων και της σταθερής δέσμευσής της να έχει θετικό αντίκτυπο. Καθώς η βιωσιμότητα γίνεται αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού τοπίου, τα PHĀEA αποτελούν φάρο έμπνευσης, δείχνοντας ότι οι ηθικές πρακτικές και η επιχειρηματική επιτυχία μπορούν να συμβαδίζουν.

«H υιοθέτηση του μοντέλου EFQM, πιστεύουμε ότι συμβάλλει σημαντικά στην εναρμόνιση του οράματος, των αξιών και της στρατηγικής των PHĀEA, με την καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων μας, εστιάζοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη δική μας συμβολή στην αναγεννητική φιλοξενία»

Μπάμπης Φωσκολάκης, Μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στιγμιότυπο από την απονομή του Πιστοποιητικού Recognised by EFQM 5star κατά την εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM στο ΕΒΕΑ στις 24.11.2022, διακρίνονται από αριστερά οι Νίκος Βασιλείου, Πρόεδρος ΔΣ ΙΝΒΙΑΝ, Μπάμπης Φωσκολάκης, Μέλος ΔΣ & Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης  PHĀEA, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ιωάννης Μπερτσάτος, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΝΒΙΑΝ