RECOGNISED BY EFQM 4 STAR

RECOGNISED BY EFQM 4 STAR

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “RECOGNISED BY EFQM 4 STAR ” ΕΛΑΒΕ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τη Διεθνή Πιστοποίηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) “Recognised by EFQM 4 Star”, έλαβε η ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ στο Θεσμό Πιστοποιήσεων της Επιχειρηματικής Αριστείας, από το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (INBIAN) που αποτελεί τον αποκλειστικό Εθνικό Εκπρόσωπο του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, εκπλήρωσε με επιτυχία όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το Μοντέλο EFQM, αποσπώντας βαθμολογία που τον κατατάσσει στην ελίτ των διακεκριμένων οργανισμών παγκοσμίως που κατέχουν την κορυφαία διεθνούς κύρους Αναγνώριση. Το Μοντέλο EFQM αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα πλαίσια αριστείας, καινοτομίας και αειφορίας στον κόσμο και αποτελεί πρότυπο αυτοαξιολόγησης των οργανισμών και επιχειρήσεων σε σχέση με τα κριτήρια ενός ιδανικού μοντέλου διοίκησης.

Ο κ. Κυριάκος Υάκινθος, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ και Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας ΑΠΘ, δήλωσε μεταξύ άλλων:

“Η αναγνώριση 4 αστέρων του EFQM αντικατοπτρίζει την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης που ενσωματώνουμε στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και τις αδιάκοπες προσπάθειές μας για αριστεία και καινοτομία. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την επιτυχία και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους”.

Εκ μέρους του ΔΣ του ΙΝΒΙΑΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Ιωάννης Μπερτσάτος, δήλωσε:

«Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ μέσω της συστηματικής εφαρμογής του Μοντέλου EFQM, ως  εργαλείου συνεχούς αναβάθμισης της οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών του υπηρεσιών, απέδειξε έμπρακτα τον σταθερό προσανατολισμό του στην αριστεία και την καινοτομία, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία και την διεθνή του εικόνα. Ως ΙΝΒΙΑΝ, θέλουμε να συγχαρούμε τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ για την σημαντική αυτή επιτυχία και να ευχηθούμε να συνεχίζει δυναμικά την παράδοσή του να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει».

Ο EFQM  (European Foundation for Quality Management) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες και παρέχει σε οργανισμούς σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα παγκοσμίως Πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕFQM Model, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Ο EFQM συμβάλλει στην προώθηση μια κουλτούρας διαρκούς αριστείας, αειφορίας και ανθεκτικότητας στις κρίσεις, αλλά και ευκινησίας στις ευκαιρίες.

RECOGNISED BY EFQM 4 STAR

 

#INBIAN #EFQM #ELKEAPTH #GlobalRecognition #InternationalCertification #Excellence #Innovation #performanceimprovement

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας στα προγράμματα πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM απευθυνθείτε: info@inbian.org, 210 6254070