Το INBIAN στους 3 κορυφαίους Εταίρους του EFQM για το 2022!

Το INBIAN στους 3 κορυφαίους Εταίρους του EFQM για το 2022!

Το INBIAN στους 3 κορυφαίους Εταίρους του EFQM για το 2022!

Το INBIAN στους 3 κορυφαίους Εταίρους του EFQM για το 2022!

Ο Δρ. Ιωάννης Μπερτσάτος, Διευθύνων Σύμβουλος του INBIAN δήλωσε:

«Η Αναγνώρισή μας, ως ένας από τους 3 κορυφαίους Οργανισμούς Πιστοποίησης-Εταίρους του EFQM για το 2022, τόσο σύντομα από την ίδρυσή μας, είναι η καλύτερη ανταμοιβή για όλη την σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες των συνεργατών μας κατά τα τελευταία 2 χρόνια.
Είναι επίσης το καλύτερο «ευχαριστώ» που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε προς όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που μας εμπιστεύτηκαν, εμπιστευόμενοι το Μοντέλο EFQM και δεσμεύοντας πολύτιμους πόρους για την απόκτηση της Πιστοποίησης EFQM.
Τώρα είναι πράγματι η καλύτερη συγκυρία για να ξεκινήσετε το δικό σας ταξίδι προς την επιτυχία δια μέσου της αειφορίας, με την υλοποίηση του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου διοίκησης που υποστηρίζει τους οργανισμούς στη διαχείριση των αλλαγών και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων».