Το αποτύπωμα του Τουρισμού στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Πρόεδρος του ΙΝΒΙΑΝ κ. Νίκος Βασιλείου – Nikos Vasiliou συζητά στο πάνελ θεματικής
«Το αποτύπωμα του Τουρισμού στο Λιανικό Εμπόριο» του Συνεδρίου της ΕΣΕΕ – Future of Retail
για την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων των ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου μέσω καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης

Το αποτύπωμα του Τουρισμού το Λιανικό Εμπόριο Το αποτύπωμα του Τουρισμού το Λιανικό Εμπόριο
Το αποτύπωμα του Τουρισμού το Λιανικό Εμπόριο

Αφήστε μια απάντηση