Συνάντηση Αξιολογητών EFQM

EFQM Assessors’ Meeting από το INBIAN!

Το INBIAN συγχαίρει την ομάδα των EFQM Assessors για την ανανέωση των πιστοποιητικών EFQM Assessor’s Certificates για την επόμενη τριετία!
Οι Αξιολογητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σχέδιο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) που απαιτείται από το EFQM, το οποίο αποδεικνύει τη δέσμευσή τους στη διατήρηση των δεξιοτήτων, της γνώσης και της εμπειρίας ενημερωμένα, σύμφωνα με τον ρόλο τους ως εξαιρετικοί επαγγελματίες.
Η ομάδα Πιστοποιημένων Αξιολογητών EFQM του INBIAN σε δράση!
Παρέχοντας πάντα γνώσεις, τεχνική τεχνογνωσία και εντοπίζοντας ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη.
Πολλές προκλήσεις μπροστά… νέα πράγματα έρχονται από το INBIAN!
Μείνετε συντονισμένοι!
Περισσότερες πληροφορίες: info@inbian.org, 210 6254070,www.inbian.org

#INBIAN #CTO #CertifiedAssessors #Futuredevelopments #newchallenges #outstandingperformance