Πρόσκληση για την απονομή των Πιστοποιήσεων EFQM

Το Δ.Σ. του ΙΝΒΙΑΝ σας προσκαλεί στην εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας για την απονομή των Πιστοποιήσεων EFQM σε Eπιχειρήσεις και Oργανισμούς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

#efqmaward     #efqm      #inbian     #efqmawardceremony      #aristeia

Leave a comment