Επιχειρηματικότητα του μέλλοντος για Νέους και Εφήβους

Επιχειρηματικότητα του μέλλοντος για Νέους και Εφήβους

Ο Δρ. Ιωαννης Μπερτσάτος – Ioannis Bertsatos, CEO του INBIAN μιλά σε νέους και εφήβους
για την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα μέσα από σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές διοίκησης.
Το Σάββατο 24/2 ο κ. Μπερτσάτος, προσκεκλημένος στο καινοτόμο πρόγραμμα του
ΟΠΑ – Athens University of Economics and Business – Οικονομικό Παν. Αθηνών
«Επιχειρηματικότητα του μέλλοντος για Νέους και Εφήβους» παρουσίασε σε Νέους το Ευρωπαϊκό Μοντέλο EFQM
ως ένα πλαίσιο-οδικό χάρτη για την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων σε μια βιώσιμη πορεία.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η ποιοτική και υπεύθυνη καθοδήγηση των νέων
μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα και δράσεις, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά
προς ένα βιώσιμο μέλλον αριστείας.
Ευχαριστούμε πολύ την Καθηγήτρια, υπεύθυνη του προγράμματος κ.Ελένη Σαλαβού για τον εξαιρετικό συντονισμό της συζήτησης,
καθώς και τους ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους νέους μας σε αυτά τα θέματα,
που έθεσαν ερωτήσεις και είχαν καίριους προβληματισμούς για το μέλλον του επιχειρείν.