ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το ΙNBIAN σας ενημερώνει ότι το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM – αποτελεί επιλέξιμή δαπάνη για τη Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΣΠΑ 2021-2027) με στόχο την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Συγκεκριμένα εντάσσεται στην κατηγορία 4.2 «Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά πρότυπα και διεθνή πρότυπα».
Ένταση Ενίσχυσης 40% και επιπλέον 10% εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες GREEN.
Εφαρμόστε στην επιχείρησή σας το πλέον σύγχρονο Μοντέλο Αριστείας & Αειφορίας παγκοσμίως και αποκτήστε μια υψηλού κύρους Διεθνή Πιστοποίηση!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του INBIAN: 210 6254070, info@inbian.org, https://inbian.org/ , https://efqm.org/.