ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το ΙNBIAN σας ενημερώνει ότι το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM – αποτελεί επιλέξιμή δαπάνη για τη Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΣΠΑ 2021-2027) με στόχο την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Συγκεκριμένα εντάσσεται στην κατηγορία 4.2 «Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά πρότυπα και διεθνή πρότυπα».
Ένταση Ενίσχυσης 40% και επιπλέον 10% εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες GREEN.
Εφαρμόστε στην επιχείρησή σας το πλέον σύγχρονο Μοντέλο Αριστείας & Αειφορίας παγκοσμίως και αποκτήστε μια υψηλού κύρους Διεθνή Πιστοποίηση!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του INBIAN: 210 6254070, info@inbian.org, https://inbian.org/ , https://efqm.org/.