Δήλωση συμμετοχής έως τις 29 Απριλίου 2022 FOUNDATION TRAINING

FOUNDATION TRAINING

Foundation Training

Στόχος :

 

Tο πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν μέσα από το EFQM πώς μπορούν να:

  • ενισχύσουν την Ανθεκτικότητα του Οργανισμού απέναντι στις προκλήσεις
  • συμβάλλουν στον Μετασχηματισμό του
  • δημιουργήσουν ενιαία Κουλτούρα
  • βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση και την εξοικονόμηση πόρων

Σε ποιους απευθύνεται :

 

   • Σε όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ΝΕΟ παγκόσμια αναγνωρισμένο Μοντέλο EFQM 2020 και πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για να τους εξασφαλίσει βιωσιμότητα, ευελιξία και αειφορία
   • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα από τα πιό σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία βελτίωσης της απόδοσης και του εκσυγχρονισμού κάθε Οργανισμού
   • Σε συμβούλους που θέλουν να εξοικειωθούν με το μοντέλο EFQM και το RADAR και να το εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό τους

Οφέλη :

 

   • Συμμετοχή σε μία διαδραστική εκπαίδευση με διεθνή χαρακτήρα
   • Εξοικείωση με την λειτουργία του EFQM και του RADAR μέσα από διεθνή case studies, best practices και άλλα εργαλεία
   • Κατανόηση των εννοιών της βιωσιμότητας, του εταιρικού μετασχηματισμού, της διαχείρισης της αλλαγής, του disruptive thinking

Πρόγραμμα :

 

Module 1: The Changing World
Module 2: The Organization’s Ecosystem
Module 3: The Value of a Model
Module 4: The EFQM Model
Module 5: RADAR
Module 6: Using the EFQM Model and Radar
Module 7: The EFQM’s Digital Platform
Module 8: Next Steps

– Το πρόγραμμα, διεξάγεται μέσω zoom σε εικονική τάξη, με παρουσίαση από τον εισηγητή, χρήση videos, συζητήσεις ανά group, ασκήσεις και δραστηριότητες σε breakout rooms. Συμμετοχή έως 12 άτομα προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαδραστικότητα με τον εισηγητή και τους συμμετέχοντες

Leave a comment