MINETTA

MINETTA – Recognised by EFQM 4 Star

Η υιοθέτηση του Μοντέλου EFQM ως εργαλείου συνεχούς βελτίωσης στην κατεύθυνση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών και της βιώσιμης, ηθικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η πρόκληση

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, είναι μια από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα με επιτυχημένη παρουσία 50 χρόνων. Οι 170 εργαζόμενοι της Εταιρίας εργάζονται για να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 1.300 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην  σταθερή βάση των 200.000 ενεργών πελατών που μας εμπιστεύονται για την ασφάλισή τους.
Στόχος μας σε αυτή την διαδρομή του μισού αιώνα παραμένει, διαχρονικά, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η τήρηση των υποσχέσεων που έχουμε δώσει απέναντι σε όλους όσους μας έχουν εμπιστευτεί διατηρώντας αναλλοίωτες τις βασικές μας για ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη, ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση, δίκαιη αποζημίωση.
Τα τελευταία χρόνια στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό μας, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και σε έναν τρόπο λειτουργίας του οργανισμού που θα αναδείξουν την ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό μας ο οποίος – αν και χαρακτηρίζει την Εταιρία από την ίδρυσή της – απαιτεί διαρκή προσπάθεια ώστε να παραμένει σύγχρονος, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και ταυτόχρονα βέβαια να είναι αποδοτικός για τον οργανισμό μας.

Η επιτυχία

Σε αυτή μας την κατεύθυνση «επενδύσαμε» στο Μοντέλο EFQM αξιολογώντας το ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο – αν και ταυτόχρονα απαιτητικό – εργαλείο.

To Μοντέλο μας βοήθησε πολύπλευρα. Ξεκινώντας την εσωτερική διαδικασία για την προετοιμασία μας και την αποτύπωση των ζητούμενων για την πιστοποίηση, αρχίσαμε να επανεξετάζουμε σειρά παραμέτρων που αφορούν σε διαδικασίες, δείκτες, ενέργειες και πρακτικές που ακολουθεί η ΜΙΝΕΤΤΑ. Στη συνέχεια, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του μοντέλου, παραλάβαμε ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο και αντικειμενικό
feedback report που επιμελήθηκαν οι αξιολογητές.
Το feedback report, πέρα από την αναγνώριση των προσπαθειών μας με την αναγνώριση μας σε επίπεδο 4 Star, χρησιμοποιήθηκε με κάθε δόκιμο τρόπο. Tα στελέχη της διοίκησης και οι υπεύθυνοι των τμημάτων, έλαβαν γνώση για τα θετικά και αρνητικά σημεία της αξιολόγησης και επικεντρώθηκαν σε όσα χρειάζονταν αναθεώρηση. Προχωρώντας σε περαιτέρω ενέργειες, έπειτα από την διαδικασία της αξιολόγησης, φροντίσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και προβήκαμε σε action plans, όσον αφορά τις περιοχές που επισημάνθηκαν προς βελτίωση.

«Με βάση τις ενέργειες που προέκυψαν από την υιοθέτηση του Μοντέλου EFQM, πετύχαμε άμεσα θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, όσο και στην ύπαρξη ενός benchmark για την περαιτέρω βελτίωσή μας, στην κατεύθυνση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών και της βιώσιμης, ηθικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

κ. Μίλτα Καλδέλη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Αιτιάσεων

Στιγμιότυπα από την απονομή του Πιστοποιητικού Recognised by EFQM 4  Star κατά την εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM στο ΕΒΕΑ στις 24.11.2022
Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Νίκος Βασιλείου, Πρόεδρος ΔΣ INBIAN, η κ. Μίλτα Καλδέλη, Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών & Αιτιάσεων ΜΙΝΕΤΤΑ, ο κ. Γεώργιος Μινέτας, Α’ Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος ΜINETTA, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Δρ. Ιωάννης Μπερτσάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΒΙΑΝ