Διαδικτυακό Σεμινάριο

Διαδικτυακό Μικροσεμινάριο

Επιχειρηματική Αριστεία: Ανακαλύψτε το Μοντέλο EFQM!

Το Mοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (European Foundation for
Quality Management – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας), είναι
το πλέον σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο ολιστικό πλαίσιο διοίκησης που
βοηθάει επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την αλλαγή και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.
Για πάνω από 30 χρόνια το εμπιστεύονται χιλιάδες οργανισμοί σε όλο τον
κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί τον οδηγό διοίκησης για κάθε οργανισμό που
επιδιώκει ένα μακροπρόθεσμο και αποδοτικό μέλλον.

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝΒΙΑΝ).
Αποκλειστικός εκπρόσωπος του EFQM στην Ελλάδα.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
✓ Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 και

Ώρα διεξαγωγής: 18:00-20:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Εισηγητής: Γιώργος Σταμπουλής, EFQM Certified Trainer & Assessor

100% Online: Διεξάγεται μέσω zoom (*απαιτείται το email των συμμετεχόντων προκειμένου να σας
αποσταλεί το σχετικό Link συμμετοχής. Συμπληρώνεται Δήλωση συμμετοχής).

Γλώσσα: Ελληνικά

Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΙNBIAN

Δήλωση συμμετοχής εδώ