ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Διαδικτυακό Σεμινάριο

Επιχειρηματική Αριστεία: Ανακαλύψτε το Μοντέλο EFQM! Το Mοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας), είναι το...


Τhe EFQM Business Model for Facilitators

Τhe EFQM Business Model for Facilitators

Σκοπός: Εξοικείωση με όρους του σύγχρονου management Γνωριμία με τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του OHE Γνωριμία με το Mοντέλο EFQM και τα κριτήρια και υποκριτήριά του...


Business Model Canvas

Business Model Canvas

Σκοπός: Γνωριμία με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και του περιεχομένου των 9 στοιχείων του Κατανόηση της χρησιμότητας εφαρμογής Απόκτηση δεξιότητας για συμπλήρωση του Καμβά σε έναν οργανισμό...


Ιntoduction to Sustainability

Ιntroduction to Sustainability

Σκοπός: Γνωριμία με την έννοια της αειφορίας, και τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης ΟΗΕ  Απόκτηση γνώσης σχετικά με τους πυλώνες αειφορίας (ESG) Ενημέρωση σχετικά με την προστιθέμενη...


Customer delight: The key to wowing customers

Customer delight: The key to wowing customers

Σκοπός: Γνωριμία με τους σύγχρονους πελάτες και τις τάσεις που διαμορφώνουν την επιχειρηματική πραγματικότητα Η Διαμόρφωση Αξίας για προϊόντα και υπηρεσίες και η Διαχείριση των Παραπόνων των...