Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (INBIAN), είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αποστολή την διάχυση της φιλοσοφίας της Επιχειρηματικής Αριστείας & Αειφορίας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προώθηση, διάδοση και υιοθέτηση των αρχών, μεθόδων και πρακτικών του σύγχρονου management για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Απευθύνεται σε ανώτατα, ανώτερα και μεσαία στελέχη των επιχειρήσεων, ως ένα εξαιρετικό εργαλείο αριστείας και βιωσιμότητας που θα διαχειριστούν τον μετασχηματισμό, την ανθεκτικότητα, τη ψηφιοποίηση και τη δημιουργία αξίας.

Το INBIAN, ως Gold Member και αποκλειστικός Εθνικός Εκπρόσωπος του EFQM στην Ελλάδα για το σύνολο των υπηρεσιών Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, υποδομή, εμπειρία και γνώση για την αποτελεσματική προώθηση και ενίσχυση της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα στελέχη και στις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Το INBIAN έχει ήδη αναπτύξει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασιών και ως
κόμβος τεχνογνωσίας στο σύγχρονο management, κατέχει ηγετικό ρόλο στους ακόλουθους
τομείς:

  •  Προγράμματα Πιστοποίησης EFQM
  •  Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά προγράμματα του EFQM
  •  Υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των στελεχών τους
  •  Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων
  •  Συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης, ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφόρησης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο
  •  Διεξαγωγή και συμμετοχή σε επιχειρηματικές έρευνες για το σύγχρονες μεθόδους, πρακτικές και παγκόσμιες τάσεις του management
  •  Στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς φορείς πιστοποίησης, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα που προσφέρουν έργο και επιμορφωτικά προγράμματα για τη βιωσιμότητα και τη διασφάλιση ποιότητας των επιχειρήσεων
  •  Συνεργασίες και μνημόνια με εθνικές και διεθνείς ενώσεις και θεσμικά όργανα
  •  Συνεργασίες με Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας

Το INBIAN έχει έντονη παρουσία και εκπροσώπηση με στρατηγικούς ομιλητές σε ποικίλες επιχειρηματικές εκδηλώσεις και συνέδρια, ενώ σε ετήσια βάση διοργανώνει την Τελετή Απονομής των Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM για να τιμήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που καταφέρνουν να αποσπάσουν την Διεθνή Πιστοποίηση EFQM.

Το ΔΣ του INBIAN και η ομάδα των έμπειρων στελεχών και συνεργατών του, δεσμεύονται και συνεργάζονται εντατικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους και θεσμικούς φορείς στη χώρα μας, αλλά και στις Βρυξέλλες για να προωθήσουν και να τονίσουν την αξία του Μοντέλου EFQM, ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και σύγχρονο εργαλείο του παγκόσμιου management, εστιασμένο στις αρχές για βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, που τις υποστηρίζει να θωρακιστούν, καθιστώντας τες ανθεκτικές και ανταγωνιστικές σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.