Business Model Canvas

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Σκοπός:

 • Γνωριμία με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και του περιεχομένου των 9 στοιχείων του
 • Κατανόηση της χρησιμότητας εφαρμογής
 • Απόκτηση δεξιότητας για συμπλήρωση του Καμβά σε έναν οργανισμό και αξιοποίηση του αποτελέσματος

Τι περιλαμβάνει:

 • Γενική εισαγωγή στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου – Χρησιμότητα εφαρμογής
 • Ανάλυση του περιεχομένου των 9 στοιχείων του καμβά
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης (διαδραστική ενότητα). Αξιοποίηση
  αποτελεσμάτων
 • Μελέτη περίπτωσης (άσκηση σε ομάδες)

Υλικό που διανέμεται (εκτός του υλικού που χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση):

 • Υποδείγματα Καμβάδων Επιχειρηματικού Μοντέλου
 • Παρουσίαση σεμιναρίου (pdf)

Διάρκεια: 2 ώρες

Εισηγητής: Γιώργος Σταμπουλής, EFQM Certified Trainer & Assessor

Σύγχρονη online διδασκαλία: Διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας zoom (Απαραίτητη πρώτα η Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής)

Κόστος συμμετοχής: 50€

Γλώσσα: Ελληνικά

Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Με την ολοκλήρωση αποδίδεται Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΙNBIAN

Δηλώστε  ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ: