Τhe EFQM Business Model for Facilitators

Τhe EFQM Business Model for Facilitators

Τhe EFQM Business Model for Facilitators

Σκοπός:

 • Εξοικείωση με όρους του σύγχρονου management
 • Γνωριμία με τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του OHE
 • Γνωριμία με το Mοντέλο EFQM και τα κριτήρια και υποκριτήριά του
 • Εξοικείωση και δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας RADAR
 • Ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα αναγνώρισης του EFQM
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης του 1ου επιπέδου του προγράμματος πιστοποίησης “Validated by EFQM”
 • Απόκτηση δεξιότητας για υποστήριξη των επιχειρήσεων (facilitation) στην εφαρμογή του Μοντέλου κα για την αναγνώρισή τους ωs “Validated by EFQM”

Τι περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή / Γλωσσάρι / Επεξήγηση εννοιών -Ασκήσεις
 • Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης ΟΗΕ – Άσκηση
 • Το Μοντέλο EFQM® – Αναλυτική περιγραφή – Ασκήσεις
 • Η μεθοδολογία RADAR -Άσκηση
 • Η Αναγνώριση με το EFQM / Επικύρωση
 • Μελέτη περίπτωσης

Υλικό που διανέμεται (εκτός του υλικού που χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση):

 • Τεύχος του Μοντέλου EFQM
 • Έντυπα διαδικασίας επικύρωσης
 • Παρουσίαση σεμιναρίου (pdf)

Διάρκεια: 16 ώρες

Εισηγητές: Αντώνης Σπανός & Γιώργος Σταμπουλής, EFQM Certified Trainers & Assessors

Σύγχρονη online διδασκαλία: Διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας zoom (Απαραίτητη πρώτα η Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής)

Κόστος συμμετοχής: 280€

Γλώσσα: Ελληνικά

Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Με την ολοκλήρωση αποδίδεται Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΙNBIAN

Δηλώστε  ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ: